Menu

.W Sejmie

Lepsza Polska – Konwencja Programowa .Nowoczesnej

W niedzielę, 11 września, odbyła się Konwencja Programowa .Nowoczesnej. Przedstawiliśmy na niej kompleksowy program. Ja – w części dotyczącej stanowienia prawa i wymiaru sprawiedliwości.  Oto, jakie rozwiązania są nam potrzebne, by cieszyć się dobrym, przyjaznym obywatelowi prawem i niezależnym, sprawnie działającym wymiarem sprawiedliwości.

 

Wszyscy narzekamy na prawo, że niejasne, nieprecyzyjne, niezrozumiałe, i przede wszystkim, że jest go za dużo.  Mówią o tym sami sędziowie. I co robią rządzący?

Albo ciągle zwiększają ilość przepisów, albo tak je zmieniają, że służą tylko im, a nie nam obywatelom.

 

Wymiar sprawiedliwości zbyt wolny. Wszyscy mówią o trwających za długo procesach. Pracujmy, by to zmienić, ale nie zaczynajmy od straszenia sędziów, bo to działanie niedopuszczalne.

Budujmy zaufanie do sądów i wymiaru sprawiedliwości.

 

Właśnie po to powstał ten program.

 

Stworzyliśmy rozwiązania, które pozwolą tworzyć dobre prawo i zapewnią skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Oto pięć filarów, dzięki którym będzie to możliwe:

 

Po pierwsze – SPRAWNY SĄD

 

Procesy nie muszą przeciągać się latami.

 

dostosujemy liczbę sędziów i referendarzy do realnych potrzeb, które wynikają z ilości spraw rozpatrywanych w sądach.

Umysłu nie da się rozciągnąć i naładować jak baterię. Sędzia nie może orzekać szybciej i szybciej, bo decyduje o ludzkich losach.

Tego nie da się zrobić ze stoperem.

 

wprowadzimy skuteczny monitoring czasu trwania postępowań i mechanizmy, które pozwolą przekazać sprawę innym, mniej obciążonym sądom;

 

zapewnimy asystenta dla każdego sędziego. Jeden sędzia – jeden asystent, tak, by sędzia mógł się skupić na orzekaniu, zamiast tonąć w morzu papierkowej roboty;

 

odciążymy sądy – promując mediację i pozaprocesowe metody rozwiązywania sporów.

Wiele spraw nie musiałoby trafić do sądu gdyby strony spotkały się wcześniej z mediatorem.

 

-aby odciążyć sędziów część spraw będzie rozpoznawana przez inne podmioty. Przykład? Wpisy do ksiąg wieczystych – poradzi sobie z nimi notariusz!

-stworzymy regulacje dotyczące kształcenia aplikantów, by w pełni wykorzystać ich potencjał.

Nie może być tak, że najpierw wydajemy pieniądze na kształcenie aplikantów, a potem nie zapewniamy im etatów sędziowskich.

To zmarnowane pieniądze.

 

-stawiamy też na wykształconych pracowników administracyjnych w sądach, którym należy zapewnić odpowiednie wynagrodzenie.   

 

Po drugie – NIEZALEŻNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Rozdzielimy funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

Będziemy działać, szanując trójpodział władzy, zapewniając sądom niezależność, a sędziom niezawisłość, by budować zaufanie do sądów i wymiaru sprawiedliwości.

Zapewnimy Prokuratorowi Generalnemu możliwość kształtowania właściwej polityki karnej i skutecznego ścigania przestępstw.

 

Po trzecie – OCHRONA OBYWATELI

Prawo powinno chronić każdego:  konsumenta,  przedsiębiorcę, oraz pracownika.

Wprowadzimy mechanizmy zobowiązujące urzędy i instytucje do bardziej aktywnego działania, tak by reagować na  zagrożenia praw konsumenckich i obywatelskich, gdy pojawią się sygnały nieprawidłowości, takie jak afera Amber Gold, SKOK-i czy dzika reprywatyzacja.

 

Po czwarte – DIALOG I KONSULTACJE przy tworzeniu przepisów

 

Bo dobre prawo nie może być oderwane od rzeczywistości:

-powołamy Rządowy Ośrodek Studiów Strategicznych, który przygotuje analizy, wytyczne – wyznaczy kierunki, w których potrzebne są zmiany;

będziemy tworzyć nowe prawo razem z ludźmi, a nie zamknięci w sejmowych salach, bo prawo nie dotyczy tylko posłów, którzy pracują nad dana ustawą.

Prawo dotyczy nas wszystkich. Dlatego wszyscy powinniśmy uczestniczyć w jego tworzeniu.

Szerokie konsultacje społeczne są kluczem do tworzenia dobrego prawa;

 

-wprowadzimy obowiązkową ocenę skutków regulacji, nie tylko przed, ale i po ich wejściu w życie.

 

Po piąte – PRZYJAZNE PRAWO

Dobre prawo to proste prawo.

 

Dlatego przyjmiemy znaną i sprawdzoną na świecie zasadę: wprowadzając nowy przepis, usuniemy, co najmniej dwa inne zbędne, które obowiązują.

Jasnych, jednoznacznych zasad będzie nam łatwiej przestrzegać!

Tym samym w efekcie nasze życie będzie dwa razy prostsze.

 

Prawo dotyka nas wszystkich, codziennie, w każdej sytuacji.  Dlatego potrzebne nam są proste, i jasne przepisy.  I takie właśnie chcemy tworzyć wspólnie z Wami!

Z Wami też chcemy pracować nad zaufaniem do wymiaru sprawiedliwości.

powrót do aktualności
Zamknij okno
test