Menu

.W Sejmie

Ustawa o USP – podpis prezydenta

Trzecie weto Prezydenta – dotyczące Ustawy o ustroju sądów powszechnych – było bardzo potrzebne. Niestety, nie doczekaliśmy się go.

Andrzej Duda podpisał ustawę dającą szereg możliwości ingerencji Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości w pracę sądów powszechnych, a więc pracę sędziów.

Teraz my, obywatele musimy być czujni.

Musimy uważnie obserwować, jak będą wyglądały zmiany w sądach powszechnych – czy nie nastąpi ich upolitycznienie.

Musimy reagować na wszelkie próby ingerencji w niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Zmiany w wymiarze sprawiedliwości są konieczne. Niezbędne jest m.in.: usprawnienie procedur sądowych, obniżenie opłat sądowych, szersza informatyzacja, zwiększenie roli mediacji – o tym m.in. na konferencji.

Powołany zostanie zespół parlamentarny, który będzie wypracowywał rozwiązania, dzięki którym możliwe będzie wprowadzenie realnych, a nie kadrowych zmian w wymiarze sprawiedliwości.

powrót do aktualności
Zamknij okno
test